Hall of fame

 

Broederschap St.Martinus Tegelen kent de volgende onderscheidingen;
D.m.v. te klikken op de lichtblauwe tekst bij onderscheidingen, kunt U zien welke leden deze onderscheiding hebben mogen ontvangen.
 

 OLS onderscheidingen

Onderscheiding vanuit de OLS Federatie;

Vanuit de OLS Federatie is het mogelijk om voor diverse lidmanschapsjaren een onderscheiding aan te vragen. Deze jaren mag ook bijelkaar opgeteld worden indien men van vereniging wisselt met dien verstande dat deze schutterij of Gilde ook lid is van het OLS schuttersfederatie. 
 Voor gewoon lidmaatschap zonder extra verdiensten;
  • 12 ½ jaar                     Zilverenschild, Martinus onderscheiding
  • 25 jaar                         Zilveren medaille met speld, OLS onderscheiding
  • 40 jaar                         Gouden medaille met speld, OLS onderscheiding
  • 50 jaar                         Gouden medaille met kroontje, OLS onderscheiding
  • 60 jaar                         Gouden medaille met kroontje, OLS onderscheiding
  • 70 jaar                         Gouden medaille met kroontje, OLS onderscheiding

 

Onderscheidingen vanuit onze eigen verenigingen;

Binnen onze eigen vereniging bestond in 1996 de behoefte om leden te onderscheiden die bepaalde functies uitoefenen tijdens het geüniformeerd uittreden met de vereniging. Maar er was ook behoefte om leden te onderscheiden die zich extra inzetten voor het behoud en welzijn van onze vereniging.

Voor interne functies geüniformeerd;
Leden die een bepaalde geüniformeerde functie bekleden
 

 

Martinus
Voor interne buitengewone verdiensten;
Leden die zich extra verdienstelijk maken voor onze vereniging, zoals oud papier, kogels gieten, onderhoud schutterslokaal- terrein, enz

 

EGS ZilverRidder Orde van de Heilige Sebastian in Europa; 

Je inzetten voor God, voor het geloof, is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Ook deze Orde wil deze uitdaging aan. Gebaseerd op een eeuwenoude traditie heeft het Gildewezen in Europa op vele manieren een relatie met belangrijke elementen van het Christendom en van daaruit de ontwikkeling van de Christelijke waarden te borgen en verder helpen te ontwikkelen. Het waarborgen van de grote Christelijke waarden, die hun neerslag kennen in de tien geboden, is een belangrijk uitgangspunt van de Orde. De Orde stelt zich ten doel het Christelijke karakter van het Schutters & Gildewezen in stand te houden, te versterken en uit te dragen.
De Europese Gemeenschap, "De Historische Schuttersgilden" biedt de schutters de mogelijkheid om gedecoreerd te worden met het kruis van verdiensten in brons, zilver of goud.

 

medaille rode leeuw

Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus;

Er bestond de behoefte om leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, vanwege deze federatie te onderscheiden. In 1979 werd daartoe de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht.
De Edele Eed-Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de 'Ridder' om de broederschapgedachte te onderstrepen hier 'Schutbroeder' heet.
 

Leden die zich ook verdienstelijk maken buiten onze eigen vereniging en onze Broederschap hier promoten.

 

 

Ere kruis BondBondsridder Schuttersbond Juliana;

Binnen de Bond bestond er een behoefte om de vrijwilligers te decoreren die zich in het bijzonder inzetten voor de Schuttersbond Noord & Midden Limburg en vooral voor het schutters & Gilde wezen in het algemeen. 

 

 

 

Medaille Orde van Oranje Nassau

Orde van Oranje-Nassau;

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meest succesvolle aanvraag is de benoeming tot lid in deze orde.

Op basis van vrijwillige verdiensten binnen het schutters & Gilden wezen in beide Limburgen. Of zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt buiten de gemeenschap (Tegelen) en onze Broederschap en het Schutters & Gilde wezen hier promoten. Bestuursfunctie Schutters-Bond, Bestuursfunctie OLS federatie enz.  

Joomla templates by a4joomla