Hall of fame

 

Broederschap St.Martinus Tegelen kent de volgende onderscheidingen;
D.m.v. te klikken op de lichtblauwe tekst bij onderscheidingen, kunt U zien welke leden deze onderscheiding hebben mogen ontvangen.
 

 OLS onderscheidingen

Onderscheiding vanuit de OLS Federatie;

Vanuit de OLS Federatie is het mogelijk om voor diverse lidmanschapsjaren een onderscheiding aan te vragen. Deze jaren mag ook bijelkaar opgeteld worden indien men van vereniging wisselt met dien verstande dat deze schutterij of Gilde ook lid is van het OLS schuttersfederatie. 
 Voor gewoon lidmaatschap zonder extra verdiensten;
  • 12 ½ jaar                     Zilverenschild, Martinus onderscheiding
  • 25 jaar                         Zilveren medaille met speld, OLS onderscheiding
  • 40 jaar                         Gouden medaille met speld, OLS onderscheiding
  • 50 jaar                         Gouden medaille met kroontje, OLS onderscheiding
  • 60 jaar                         Gouden medaille met kroontje, OLS onderscheiding
  • 70 jaar                         Gouden medaille met kroontje, OLS onderscheiding

 

Onderscheidingen vanuit onze eigen verenigingen;

Binnen onze eigen vereniging bestond in 1996 de behoefte om leden te onderscheiden die bepaalde functies uitoefenen tijdens het geüniformeerd uittreden met de vereniging. Maar er was ook behoefte om leden te onderscheiden die zich extra inzetten voor het behoud en welzijn van onze vereniging.

Voor interne functies geüniformeerd;
Leden die een bepaalde geüniformeerde functie bekleden
 

 

Martinus
Voor interne buitengewone verdiensten;
Leden die zich extra verdienstelijk maken voor onze vereniging, zoals oud papier, kogels gieten, onderhoud schutterslokaal- terrein, enz

 

EGS ZilverRidder Orde van de Heilige Sebastian in Europa; 

Je inzetten voor God, voor het geloof, is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Ook deze Orde wil deze uitdaging aan. Gebaseerd op een eeuwenoude traditie heeft het Gildewezen in Europa op vele manieren een relatie met belangrijke elementen van het Christendom en van daaruit de ontwikkeling van de Christelijke waarden te borgen en verder helpen te ontwikkelen. Het waarborgen van de grote Christelijke waarden, die hun neerslag kennen in de tien geboden, is een belangrijk uitgangspunt van de Orde. De Orde stelt zich ten doel het Christelijke karakter van het Schutters & Gildewezen in stand te houden, te versterken en uit te dragen.
De Europese Gemeenschap, "De Historische Schuttersgilden" biedt de schutters de mogelijkheid om gedecoreerd te worden met het kruis van verdiensten in brons, zilver of goud.

 

medaille rode leeuw

Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus;

Er bestond de behoefte om leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, vanwege deze federatie te onderscheiden. In 1979 werd daartoe de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht.
De Edele Eed-Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de 'Ridder' om de broederschapgedachte te onderstrepen hier 'Schutbroeder' heet.
 

Leden die zich ook verdienstelijk maken buiten onze eigen vereniging en onze Broederschap hier promoten.

 

 

Ere kruis BondBondsridder Schuttersbond Juliana;

Binnen de Bond bestond er een behoefte om de vrijwilligers te decoreren die zich in het bijzonder inzetten voor de Schuttersbond Noord & Midden Limburg en vooral voor het schutters & Gilde wezen in het algemeen. 

 

 

 

Medaille Orde van Oranje Nassau

Orde van Oranje-Nassau;

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meest succesvolle aanvraag is de benoeming tot lid in deze orde.

Op basis van vrijwillige verdiensten binnen het schutters & Gilden wezen in beide Limburgen. Of zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt buiten de gemeenschap (Tegelen) en onze Broederschap en het Schutters & Gilde wezen hier promoten. Bestuursfunctie Schutters-Bond, Bestuursfunctie OLS federatie enz.  

Hall of fame

 

Tamboers speldje in zilver (15 jaar)        

 

Onderstaande leden zijn onderscheiden met het Tamboersspeldje in zilver voor het in totaal 15 jaar tamboer zijn bij de vereniging:

 
Eveline DekkersEveline Dekkers         09 nov. 2013
Tamboer vanaf 1998 tot heden

      

 

Richard Smeets

Richard Smeets       06 nov. 2010
In 2011 heeft Richard onze vereniging verlaten en heeft jammer genoeg deze onderscheiding zelf niet meer in ontvangst genomen.

 

 

Piet Dekkers

Piet Dekkers            09 nov. 2002
Ook Piet heeft in zijn jonge jaren al de trom geslagen en is in 1987 teruggekeerd om de jeugd te versterken en nis nog steeds actief als tamboer.

 

 

Pieter gerards

Pieter Gerards            09 nov. 2002  † 07 okt. 2011
Pieter heeft in zijn jonge jaren ook al de trom geslagen en is in 1987 teruggekeerd om de jeugd te versterken.

 

 

  

Terug naar Hall of Fame.

 

 

 

 

Hall of fame

 

Officiers speldje in goud (30 jaar)        

 

Onderstaande leden zijn onderscheiden met het Officiersspeldje in goud voor het in totaal 30 jaar officier zijn bij de vereniging:

 

Huub DorssersHuub Dorssers            06 nov. 2010
Officier vanaf 1980 tot heden

 

 

 

   

Terug naar Hall of Fame.

Hall of fame

 

Officiers speldje in zilver (15 jaar)        

 

De onderstaande leden zijn onderscheiden met het Officiersspeldje in zilver voor het in totaal 15 jaar officier zijn bij de vereniging:

 

Bert v.DijkBert van Dijk                10 nov. 2012
Officier vanaf 1998 tot heden

 

   

 

Henk Willemssen

Henk Willemsen         05 nov. 2005
Henk heeft in 2009 door omstandig heden zijn functie moeten neerleggen, maar is nog steeds een actief lid.

 

 

 

Terug naar Hall of Fame.

 

Hall of fame

 

Martinus in brons       

 

Onderstaande leden zijn onderscheiden met Martinus in Brons voor interne buitengewone verdiensten. Deze leden hebben zich extra ingezet voor de vereniging, zoals oud papier, kogels gieten, onderhoud schutterslokaal- terrein, enz.

Jeu Schreurs

Jeu Schreurs

Onderscheiden op 09 november 2019 door onze voorzitter Dhr. Ton Peeters
Jeu heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet binnen onze vereniging. Jeu is altijd achter de bar te vinden en daar waar hij maar kan.
 
 
 

Twan Poulissen

Poulissen Twan

Onderscheiden op 10 november 2018 door onze voorzitter Dhr. Ton Peeters
Twan heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet binnen onze vereniging. Twan is de gedreven kracht binnen onze sponsorcomité en al 14 jaar lid van ons feest comité ’t Pröpke. Twan is nog steeds zeer actief.

 

Rob Schouwenberg

Schouwenberg Rob

Onderscheiden op 10 november 2018 door onze voorzitter Dhr. Ton Peeters
Rob heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet binnen onze vereniging. Rob heeft 9 jaar de beheer van de keet gehad van de gezamenlijke schutterijen in Tegelen, ook zorgt hij al 12 jaar voor de vervoer en onderhoud van onze buksen en is al 18 jaar lid van ’t Pröpke. Rob is nog steeds zeer actief.
 
 
 

Henk Willemsen

Willemssen Henk

Onderscheiden op 10 november 2018 door onze voorzitter Dhr. Ton Peeters
Henk heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet binnen onze vereniging. Henk is elke 2de zaterdag op ons terrein te vinden voor het oud papier, al 17 jaar met tussen pauze lid van ons feest comité ’t Pröpke. Henk is nog steeds zeer actief achter de schermen

 

 

Monique Arts-Oijen v.

Arts Oijen v.Monique

Onderscheiden op 04 november 2017 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Monique heeft deze onderscheiding ontvangen voor haar inzet binnen onze vereniging. Zij was één van de oprichters in 1992 van ons feestcomité die in 2000 de naam "t Propke kreeg. Ook is zij vanaf 2003 lid van onze schietcomité. Monique is nog steeds zeer actief binnen onze vereniging.
 
Dennis v.Huenen

Huenen v.Dennis

Onderscheiden op 04 november 2017 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Dennis heeft deze onderscheiding onvangen voor zijn inzet binnen onze vereniging. Dennis giet al vanaf 2011 onze kogels en is vanaf 2013 één van onze buksmeester. Dennis in nog steeds zeer actief.

 

 

Ans v.Oijen-Camps

Ans v.Oijen Camps

Onderscheiden op 05 november 2016 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Ans heeft deze onderscheiding ontvangen omdat zij gestopt is bij 't feestcomité "t Propke. Ans was van 2002 t/m 2007 lid, en was van 2007 t/m 2016 penningmeester.
 
 
 
Huub Dorssers
Huub Dorssers
Onderscheiden op 03 januari 2015 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Huub heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet en bijdrage tot de realisatie van ons nieuwe schuttersterrein en in het bijzonder onze schietmasten. Huub is nog steeds zeer actief.
 
 
 
 
Flip Janssen
Flip Janssen 2
Onderscheiden op 03 januari 2015 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Flip heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet en bijdrage tot de realisatie van ons nieuwe schuttersterrein. Flip is nog steeds zeer actief.
 
 
 
 
 
Martin Basten
Martin Basten
Onderscheiden op 03 januari 2015 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Martin heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet en bijdrage tot de realisatie van ons nieuwe schuttersterrein en in het bijzonder onze schietmasten. Martin is nog steeds zeer actief.
 
 
 
 
Wim v.Oijen
Wim v.Oijen
Onderscheiden op 03 januari 2015 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Wim heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet en bijdrage tot de realisatie van ons nieuwe schuttersterrein.
 
 
 
 
Wiel Ambaum
Ambaum Wiel
Onderscheiden op 03 januari 2015 door onze voorzitter Dhr. Piet Spoelstra
Wiel heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn inzet en bijdrage tot de realisatie van ons nieuwe schuttersterrein. Wiel is nog steeds zeer actief.
 
  
 

 

    

Terug naar Hall of Fame.

 

 

Joomla templates by a4joomla